Heads Helping Hands

२०७२-०२-२३ गते हेडस नेपाल प्राकृतिक उद्दार तथा राहत कोश का युबा कार्यकर्ताहरुद्वारा काठमाडौं फुटुङमा उद्दार गर्दाको केहि झलकहरु……..
घर भत्काइएका घर मुलिको नाम
देब महर्जन्
राम कृष्ण महर्जन्
बिजय महर्जन्
किरन महर्जन्
बिष्णु माया महर्जन्
न्युच्छे नारायण महर्जन