BLOOD DONATION PROGRAMME 12-03-2072

हेडल नेपाल मध्यमान्चल क्षत्रीय समितीदॄारा आओजित रक्तदान कार्यक्रममा ८८ जनाबाट सफलताका साथ रक्तदान भयो । हाम्रो निम्तोलाई सुइकार गरी रक्तदान गर्न आउनु हुने सम्पूर्ण रक्तदाता महानुभाब तथा प्रायोजकहरुलाई समिती तथा मेरो ब्यक्तीगत तर्फबाट मुरी-मुरी धन्यवाद, साथै भाबी कार्यक्रममा अझ धेरै रगत सन्कलन गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौ ।