हेड्स नेपालको वृक्षारोपण अभियान

हेड्स नेपालको कृषि स्रोतकेन्द्र गोर्खा जिल्लाको बगुवा – ५ नयाँगाउँ तिलारमा प्रन्ध असारको दिन …… …….. मा सुसम्पन्न भयो । त्यस अवसरमा जिल्ला वन कार्यलय गोर्खाका वन अधिकृतले अमूल्य सहयोग पु¥याउनु भयो । वहाँले जिल्ला वनको कार्यालयको नर्सरीबाट ६०० बिरुवा उपलब्ध गराउनुभयो भने जिल्ला वन कार्यालय चितवनमा पत्राचार गरी करिब २०७० बिरुवा उपलब्ध गराउनुभयो । त्यसै गरी रामपुर कृषि क्याम्पसबाट आँप १५० र लिची १५० गरी ३०० फलफूलको बिरुवा रोपण गरियो । हेड्स नेपालको कफी उत्पादन सहकारी नर्सरीबाट ५००० भन्दा अधिक कफीका बिरुवाहरु स्थानीय किसान समुदायले रोपेका छन् । यसरी जम्मा गरी स्रोतकेन्द्रको पहलमा करिब ८००० भन्दा अधिक वृक्षारोपण भएको छ । यसमध्ये फलफूलका बिरुवा १५० र अन्य बिरुवा १५०० गरी १६५० बिरुवा हेड्स नेपालले आफ्नै स्रोतकेन्द्रको जमिनमा रोपण गरियो भने बाँकी ६३५० हेड्स नेपालका सदस्य किसानहरुले वृक्षारोपण गरेको छन् ।
वृक्षारोपण गरिएका बिरुवाको विवरण
सि.न नाम संख्या
१. कफी ५०००÷–
२. आँप १५० ÷–
३. लिची १५०÷–
४. चिउरी ३००÷–
५. बडहर ४००÷–
६. टाँकी २००÷–
७. पड्के १००÷–
८. कपुर १००÷
९. सिमल ५०÷–
१०. धुप्ाि ५०÷–
११. कटहर ५०÷–
१२. जामून २००÷–
१३. बकाइनो ५००÷–
१४. अशोक १००÷–
१५. लप्सी १००÷–
१६. तेजपत्रा ५००÷–
१७. सिरिस १००÷–

वृक्षरोपण कार्यक्रममा सयौँ स्थानीय जनता र हेड्स नेपालका विभिन्न तहका सदस्यहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । जिल्ला वन कार्यलय गोर्खा र जिल्ला वन कार्यालय चितवनलाई हेड्स नेपाल परिवार हार्दिक धन्यवाद दिँदै अभिनन्दन गर्दछ । आगामी वर्षहरुमा पनि निरन्तर सहकार्य गर्दै जाने सकरात्मक अवस्था बढ्दै जाओस् । हेड्स नेपाल विश्वास गर्दछ ।