वरिस्ठ इन्जिनियर श्री बुध्द्धुकुमार श्रेष्ठ बाट योगदान

बगुवा गा. वि.स.वडा ४ का स्थाई वासीन्धा हाल हङ्गकङ्ग वस्ने वरिस्ठ इन्जिनियर श्री बुध्द्धुकुमार श्रेष्ठज्यूले हालसम्म २ चरणमागरि ५०७०००/- हेड्स पा्रकृतिकप्रकोप उद्धार तथा राहत समिति योगदानगरिसक्नु भएको छ । यहाँकै अनुरोध अनुसार हेड्स नेपालले गोर्खा जिल्ला बगुवा गा.वि.स. वडा नं ४ र ५ मा. रु २५००००/– राहत स्वरुप प्रदान गर्न अनुरोध गर्नूृ भएकोले पहिलो किस्तामा मात्र १५००००/-– राहत स्वरुप प्रदान गरिसकेको छ भने दोस्रो किस्ता रु १ लाख राहत प्रदानगर्ने क्रममा रहेको कुरा सहस्र जानकारी गराउन चाहन्छौ ।