Life Members

Full Payment Life Members
S.n Name Address Entry date Phone no. Blood Group Through Profession E-mail address
1 Abey Caustill Hagmaout-146 2071.01.30 9.72087E+11 Sabitra Ghimire
2 Abishranta K.C. Kathmandu, Manmaiju 2069.04.32 9808680498 B-VE Sumas Business kcabhishrant@yahoo.com
3 Ambar Badhaur Baniya Pokhara -16 2070.12.03 9851037225 Tej Prakash Baniya Business
4 Ananta Bahaddur Gurung Dolkha, Chankhu-9 2071.07.28 9851050159 A+VE Durga Manandhar Services gurung_ab@hotmail.com
5 Anju Maya  Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2067.09.28 9851068463 A+VE Office Business
6 Anusuya Onta America 2069.05.21 4351976 Durga Manandhar Business
7 Ashok Khadka Kathmandu, Balaju 2069.04.17 9841206814 O+VE Durga Manandhar
8 Baburam Dankuti Gorkha, Baguwa-8 2067.10.23 9841779251 O+VE Office Services
9 Badri Kumar Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2065.10.25 9841555918 Office Business
10 Bala Krishna Sharma Gorkha, Simpani 2070.11.07 Janardan Ghimire Services bal_krishnashrma@gmail.com
11 Balram Neupane Rasuwa-1 Bhorle 2071.11.6 9851084366 A+VE Durga Manandhar rasuwa treks@gmail.com
12 Basanti Kumari Shrestha Rupandehi, Bhairahwa 2071.06.10 054-9882062 AB+VE Sabitra Ghimire
13 Basu  Dev Subedi Kathmandu, Shuchatar-2 2071.01.31 9841910046 Dr.Hari Kumar Sth Services basudevsubedi@gmail.com
14 Basu Dev Thapa Tanahun, Manapang 2069.04.32 9851134317 B+VE Hima Dhakal Services basudevthapa@yahoo.com
15 Beenita Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2067.11.20 9841039060
16 Bhadra Kumari Nagila Tanahun, Syamgha 2069.05.04 Hima Dhakal
17 Bhagwat Raj Onta Gorkha, Baguwa-6 2067.10.22 9851018399 A+VE Office Services
18 Bhagwati Singkhada Bhatta Gorkha, Baguwa-9 2067.02.02 9841491569 O+VE Office Teacher
19 Bhairab Baramu Gorkha, Baguwa-7 2067.07.13 9841465179 AB+VE Office Business
20 Bhesh Raj Onta ba Gorkha, Baguwa-3 2067.09.30 9841449179 A+VE Office Teacher
21 Bijaya Kumar Chaudhari Kathmandu, Naksal 2069.04.32 9851036625
22 Bikal Kumar Shrestha Gorkha, Swara-2 2071.07.30 9851188691 O+VE Durga Manandhar Social Worker bstha@gmail.com
23 Bimal Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2071.04.06 9841471195 O+VE Durga Manandhar Business bimalsth82@yahoo.com
24 Binita Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2067.11.18 9841039060 Suman Shrestha Business
25 Binita Shrestha(A) Gorkha, Gorkhakali Np 2071.04.24 Saradha Shrestha
26 Binod Raj Onta Gorkha, Baguwa-6 2063.08.04 9803494483 B+VE Office Business
27 Bipin Kumar Bhatta Gorkha, Baguwa-9 2071.05.29 9.71506E+11 Durga Manandhar Services bhattabk@yahoo.com
28 Bipin Shrestha Gorkha, Masel-9 2067.11.18 9841885309 prashanta Raj Onta Services
29 Birendra Kumar Pokharel Gorkha, Tandrang 2070.11.06 9851005313 A+VE Durga Manandhar Social Worker
30 Birendra Raj Onta Gorkha, Baguwa-5 2067.08.06 9746018742 MCC Office
31 Birsana Baram Gorkha, Baguwa 2067.11.22 9841981778 Office
32 Bishnu Kumar Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2070.01.25 4254904 Ganesh Shrestha Business
33 Bishnu Shrestha Gorkha, Aarughat 2069.04.10 9843017865 Subani Shrestha  
34 Budda Kumar Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2070.11.27 85266078831 Durga Manandhar Services
35 Buddhiman Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2067.03.21 9851111474 Office
36 Buddhiram Dhakal Rupandhehi, Butwal 2069.10.25 9841492607 Saru Onta Business
37 Chakkulal Shrestha Gorkha, Aarupokhari 2067.12.28 9849367474 A+VE Durga Manandhar Business
38 Chanchala Onta Gorkha, Baguwa-5 2068 4382058 Office
39 Chandraman Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2067.11.23 9851105352 AB+VE Hima Dhakal Services
40 Chyanta Baram Gorkha, Baguwa 2069.03.15 984575088 O+VE Pratap Raj Onta Services chyanta.baram@yahoo.com
41 Dal Bahadur Shrestha Tanahun 2068.03.05 9851035246 Durga Manandhar
42 Damodhar Ghimire khotang -5 Yamkha 2071.11.6 9851064446 B+VE Durga Manandhar Driving gntravels@gmail .com
43 Deshiram Piya Tanahun, Bandipur-3 2069.12.15 9841572409 B+VE Durga Manandhar kalipiya@hotmail.com
44 Dev Bahadur Sunar Gorkha, Baguwa-3 2071.02.01 974102290 MCC Office Business
45 Devchandra Shrestha Gorkha, Baguwa-3 2067.10.23 9841390616 Office
46 Dhan Bahadur Pokhrel Gorkha, Baguwa-7 2071.01.23 9813243095 B+VE Krishna Pokhrel Business
47 Dhan Bahadur Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2063.01.01 9841400578 B+VE Office Business
48 Dhan Raj Onta Gorkha, Masel 2069.08.05 9849717183 O+VE Durga Manandhar Business
49 Dharma Raj Bhattarai Gorkha, Baguwa-6 2071.04.21 Office
50 Dharma Raj Onta Gorkha, Baguwa-3 2067.11.23 9841062942 Saru Onta Services
51 Dharniman Singh Palpa, Tansen 2069.10.17 9841231997 B+VE Durga Manandhar Business dharanimsingh@gmail.com
52 Dhiraj Shrestha Kavre, Dhulikhel 2069.04.32 9852021387 Suman Shrestha Business
53 Dhruba Raj Onta Gorkha, Baguwa-5 2069.03.04 Durga Manandhar Business nota@hotmail.com
54 Dhurba Kumar Bhatta Gorkha, Baguwa-7 2067.04.02 9846089151 Teacher
55 Dhurba Raj Onta Kathmandu 2069.03.27 9851021896
56 Dil Bahadur Bhandari Gorkha , thalajung 2071.12.18 9841518163 Durga Manandhar dilbbhandari@gmail.com
57 Dil Kumari Shrestha Gorkha, Swara 2070.08.24 9841885309 Durga Manandhar
58 Dil Prashad Pokhrel Tanahun, Khairenitar-9 2069.04.15 9851021896 A+VE Durga Manandhar Business dynamic@man.wlink.com.np
59 Dilip Raj Onta Gorkha, Baguwa-6 2064 9741163265 B+VE
60 Dinbandu Pokhrel Gorkha, Baguwa-7 2064 9841322149
61 Dinesh Raj Onta Gorkha, Baguwa-6 2065.10.01 9851098371 O+VE Dilip Raj Onta Services onta_denesh@hotmail.com
62 Dinesh Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2070.11.11 985118608 AB+VE Office Business dinesh064@gmail.com
63 Dipak Raj Onta Gorkha, Baguwa-6 2067.05.26 9851065096 A+VE Dilip Raj Onta Business
64 Dr. Bishnu Kumar Dhital Chitwan, Gunjanagar 2070.06.17 9851096714 B+VE Janardan Ghimire Services bkdhital@yahoo.com
65 Dr. kedar Baral 2071.12.23 Durga Manandhar
66 Dr. Madhab Prasad Lamsal Dhading 2069.07.25 9751034229 Office
67 Dr. Mathura Shrestha Kathmandu, Basbari 2068.09.06 9841359625 B+VE Durga Manandhar mathura.shrestha@gmail.com
68 Dr. Shankar Barshila Gorkha, Majuwadeurali 2071.05.19 9851066703 A+VE Durga Manandhar Research sbarsila@gmail.com
69 Dr. Shiva Kumar Shrestha Gorkha, Apapipal-8 2070.02.01 9851098760 O+VE Durga Manandhar Services drshresrhask@hotmail.com
70 Dr. Suvendu Gupta Kathmanud, Tripureshor 2070.06.09 9841252332 Durga Manandhar Services
71 Dr.Bishnu Pd Chapagain Chitwan, Parbatipur-1 2070.02.03 9841157936 Prem Bd Kumal
72 Dr.Bulanda Thapa Kaski,Pokhara 2069.05.19 9851048149 B+VE Durga Manandhar Services thapakaji@gmail.com
73 Dr.Gupta Bahadur Shrestha Laltipur, Kusunti-13 2069.05.13 9851033993 O+VE Durga Manandhar Services drgupta@yahoo.com
74 Dr.Hari Kumar Shrestha Gorkha, Galkhuchour 2068.09.22 9843017893 B+VE Durga Manandhar harikumar.hk@gmail.com
75 Durga Devi Rai Kathmandu, Samakhusi 2068.04.28 9841878608 Hima Dhakal Business
76 Durga Onta ( Manandhar ) Gorkha, Baguwa-5 2067.07.13 9841160437 B+VE Office Social Worker
77 Durga Pokhrel Gorkha, Baguwa-6 2067.04.28 16914764 MCC Office
78 Dwarika Pokhrel Gorkha, Baguwa-7 2069.02.11 9851043857 O+VE Hima Dhakal Social Worker sundar2002@hotmail.com
79 E. Dipak Shrestha Gorkha, Batase 2067.11.01 9851122920 Hima Dhakal
80 E. Ishworchandra Baniya Gorkha, Taple 2070.03.01 9841254440 Office icbaniya@hotmail.com
81 Fatta Bahadur Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2067.10.23 9841278558 Business
82 Ganesh G.C. Gorkha, Baguwa-3 2063.09.01 9851076365 Office Business ganesh8754@gmail.com
83 Ganeshman Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2050.02.01 9851088559 B+VE Office Business
84 Ganga Devi Ranabhat 2069.05.08 9841483375 AB+VE Kedhar Dhakal
85 Gobinda  Prashad Gyawali Gulmi, Khadkakot-3 2068.06.05 9851040465 B+VE prashanta Raj Onta Services gup40465@yahoo.com
86 Gokarna Raj Pokharal Gorkha, Chhoprak -2 2070.01.14 9841586412 A+VE Durga Manandhar Business nepalcargo@hotmail.com
87 Gokul K.C. Dhading 2069.04.22 9851086172 Saru Onta Business
88  Gopal Babu Shrestha Gorkha, Gharuring-7 2070.11.19 9851093450 Durga Manandhar Business treakking@gmail.com
89 Gopal Kumar Shrestha Dhanding, Salyakot-2 2070.12.04 9851047049 Durga Manandhar Business
90 Gopal Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2067.11.28 9841443631 Office
91 Govinda Prashad Neupane 2071.03.27 Suman Shrestha
92 Guna Raj Bhattarai Gorkha, Baguwa-6 2071.04.21 Office
93 Gyanendra  Onta Gorkha, Baguwa-5 2066.12.04 6195641105 B-VE prashanta Raj Onta Services onta359@yahoo.com
94 Hari  Kumar Shrestha Gorkha, Taple 2069.10.23 9849755931 A+VE Durga Manandhar Business herim20@yahoo.com
95 Hari Maya Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2070.01.25 4254904 Ganesh Shrestha Business
96 Hari Prashad Bhatta Gorkha, Baguwa-9 2067.11.14 9851051537 O+VE Office Business
97 Hari Raj Onta Gorkha, Baguwa-3 2070.09.26 4360628 Saru Onta
98 Hima Dhakal Gorkha, Baguwa-6 2063.09.17 9849050927 B+VE Office Business
99 Home Prasad Panday Gorkha, Baguwa-3 2069.03.01 9846454373 Rishi Lamichane Services
100 Indu Shrestha Kaski, Ranipouwa 2071.02.14 9846100180 Durga Manandhar
101 Ishwor Prashad  Dhakal Gorkha, Baguwa-6 2067.04.16 9741033501 Teacher
102 Ishwori Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2069.05.03 9841582920
103 Jagan Nath Adhikari Kathmandu, Gongabu-9 2071.06.11 9841390843 B+VE Durga Manandhar Services jaganadhikari@gmail.com
104 Jagat Bahadur Shrestha Gorkha, Baguwa-6 2067.01.11 9841597718 Rajkumar Shrestha Business
105 Jagat Gurung Chitwan, Gunjanagar 2067.02.06 9841170364 A+VE Hima Dhakal Business jagat.79200@gmail.com
106 Jagat Kumar Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2060 9851070199 Office
107 Jamuna Onta Gorkha, Baguwa-3 2069.05.05 Durga Manandhar
108 Janak kumar Shresth Gorkha, Baguwa-6 2070.01.30 9841539486 B+VE Durga Manandhar Services kumarjanak26@yahoo.com
109 Jasuda Onta Kathmandu, Maipee 2069.08.05 9807145178 Durga Manandhar
110 Jaya Ram Onta Gorkha, Baguwa-6 2071.01.29 9841351405
111 Jiwan Raj Onta Gorkha, Baguwa-3 2064 9849521218 Office
112 Kali piya Tanahun, Bandipur-3 2069.12.25 9849704802 O+VE Durga Manandhar kalipiya@hotmail.com
113 Karuna Shrestha (Onta ) Gorkha, Baguwa-3 2066.06.27 9841414193 B+VE Durga Manandhar Business
114 Kaushila Bhattarai Gorkha, Baguwa-6 2071.04.21 Office
115 Kedar Nath Dhakal Gorkha, Baguwa-6 2063.08.04 9851079728 B+VE Hima Dhakal Business
116 Kerman Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2069.03.27 9846348451 Pratap Raj Onta Business
117 Keshab Prasad Mainali Kavre, Chapakhori 2071.02.2 9851062020 A+VE Ishor Cd Baniya Business
118 Khadananda Aryal Gorkha, Nareshwor 2069.04.32 9851071184 Hima Dhakal Business
119 Khadga  Kumar Shrestha Gorkha, Baguwa-3 2067.11.18 9851010767 B+VE prashanta Raj Onta Business
120 Khadga Bahadur Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2067.02.02 9741056859
121 Khadga Prashad Shrestha Kathmandu, Nayabazar 2069.04.31 9849154641 Saru Onta
122 Khamlal Bhatta Gorkha, Gaikhur-7 2069.12.24 Udaya Pd Bhatta khamlal8@hotmail.com
123 Khim Bhadur Bishwokarma Argakhachi -4 2070.11.11 9851153204 Baburam Dankuti Services
124 Kishor Raj Onta Gorkha, Baguwa-6 2067.11.09 9741040256 O+VE Dilip Raj Onta Business
125 Kripa Onta Kathmandu, Maipee 2069.08.07 4351976 Durga Manandhar
126 Krishna Bdr (sahu) shrestha Kathmandu, Samakhusi 2069.12.24 9841091095 B+VE Durga Manandhar Social Worker
127 Krishna Bhandari Gorkha, Baguwa-4 2068.07.07 9851114648 O+VE prashanta Raj Onta Services bhandari.kb@gmail.com
128 Krishna Kumar Shrestha (A) Gorkha, Baguwa-4 2064 9841454283 A+VE Office Business
129 Krishna Kumar Shrestha(B) Gorkha, Baguwa-4 2067.10.22 9841971653 Ramhari
130 Krishna Kumar Shrestha(F) Chitwan, Bharatpur-11 2068.01.31 9845026394 O+VE Hima Dhakal Services
131 Krishna Kumari Shrestha Gorkha, Baguwa-8 2068.01.31 9805858283 Pratap Raj Onta Business
132 Krishna Man Tushaju Kaski, Shimachhour 2071.01.14 9846028664 A+VE Durga Manandhar Business
133 Krishna Maya Gurung Gorkha, Baguwa-6 2071.06.10 9806893377 O+VE Sabitra Ghimire Services kristi.gurung89@yahoo.com
134 Krishna Pokhrel Gorkha, Baguwa-7 2067.11.26 9841489375 O+VE Hima Dhakal Services krishnapokhrel123@gmail.com
135 Krishna Prashad Bhattarai Gorkha, Baguwa-6 2069.03.02 9849606101 Iswor Dhakal
136 Krishna Raj Onta Gorkha, Baguwa-5 2069.04.12 9841876376 Durga Manandhar Business
137 Late. Madan Kumar Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2060
138 Late.Chitra Bahadur Shrestha Gorkha, Baguwa-3 2064 9741004061
139 Laxmi Maya shrestha Gorkha, Baguwa-5 2067.11.20 9741146064 Suman Shrestha
140 Mala Khanal Kathmandu 2071.01.30 Sabitra Ghimire Caretaker
141 Malati Bhatta Gorkha, Baguwa-9 2067.11.28 9741128523 Office Teacher
142 Man Bahadur Shrestha (A) Kathmandu, Dhapasi 2063 9851004098 Office Business
143 Man Bahadur Shrestha (B) Gorkha, Baguwa-5 2067.11.28 9841683739 O+VE Raju Shrestha Services niraajmt@yahoo.com
144 Manab Kumar Shrestha Tanahun 2069.04.26 9851007205 AB+VE Durga Manandhar Business manabs15@gmail.com
145 Manrath Kharel Morang 2069.04.30 9841258932 Suman Shrestha Business
146 Menuka Shrestha Gorkha, Baguwa-3 2067.11/28 9841446214 B+VE prashanta Raj Onta Business
147 Mister Raj Onta Chitwan, Jutpani 2070.08.11 9846021156 Durga Manandhar Business
148 Mohan lamsal Tulsipur-7 Dang 2071.11.6 9851037083 AB+VE Durga Manandhar mohanlamsal@gmail.com
149 Ms canday Taiwan 2069.07.25 Dr.Hari Kumar Sth
150 Nabaraj Bhandari Gorkha, Taple-2 2069.01.25 9841511286 O+VE Durga Manandhar Business bhandari04@yahoo.com
151 Nabaraj Bhatta Gorkha, Masel-9 2068.06.10 9841335274 Prashanta Raj Onta Business
152 Nabaraj Dahal Dhading, budathum 2069.09.06 9851031532 A+VE Durga Manandhar Business envtrek@wlink.com.np
153 Nabaraj Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2069.01.17 9841117009 O+VE Pratap Raj Onta Services
154 Nabin Shrestha Gorkha, Khanchok-3 2064 9851045582 Office Business
155 Nano Khadga Lalitpur, Imadol 2071.06.10 9841407099 A+VE Sabitra Ghimire binghe@gmail.com
156 Narayan Kumar Shresha Gorkha, Baguwa-3 2067.10.09 9741073901 Office
157 Narendra Kumar Shrestha Pokhara- 11 2070.12.13 9856021921 B+VE Durga Manandhar Business
158 Nikita Pradhan ( Shrestha ) Kathmandu, Lolang 2070.06.32 9841727534 Durga Manandhar
159 Padam Kumari Baniya Gorkha, Taple-4 2071.10.01 9849120527 A+VE Ishor Cd Baniya icbaniya@hotmail.com
160 Pamfa Devi Poudel Kathmandu, Basantanagar 2070.11.26 9851053635 AB+VE Durga Manandhar Services pamfapoudel@yahoo.com
161 Parasmani Panthi Arghakhachi 2069.12.16 9851057610 Durga Manandhar Farming
162 Parbati Shrestha Onta Gorkha, Baguwa 2069.04.07 9841906526 Durga Manandhar
163 Parbati Thapa ( Shrestha ) Gorkha, Ashrang-5 2067.11.25 9841541158 B+VE Office Politcian
164 Pemba chhiring sherpa Taplejung 2070.02.27 9849600521 B+VE Dr.Hari Kumar Sth Business
165 Prakash  Bhatta Gorkha, Taple-9 2067.02.31 9751026613 AB+VE Office Business
166 Pralhad Dahal Gorkha, Talinchok-1 2069.12.24 9841553898 O+VE Udaya Pd Bhatta Survice pralad.dahal56@facebook
167 Prasansa Poudyal Jhapa, Charpane-1 2071.01.30 Sabitra Ghimire Caretaker
168 Pratap Raj Onta Gorkha, Baguwa-5 2050.02.01 9851105440 A+VE Office Social Worker pronta_nep@hotmail.com
169 Pratichha Onta Kathmandu, Maipee 2069.08.07 4351976 Durga Manandhar
170 Prem Bahadur Katuwal Sunsari, Dharan-13 2070.05.07 9841731154 O+VE Durga Manandhar Business premkatuwal@hotmail.com
171 Prem Bahadur Kumal Tanahun, Chundiramgha 2069.12.28 9841580724 O+VE Ishor Cd Baniya Business prem_tanahu@yahoo.com
172 Purna Badhadur Khadka Sindhuli, Solpathana-2 2071.03.10 9851126615 A-VE Suman Shrestha Lic consultant purnakhadka333gmail.com
173 Puspa Lal Shrestha Makawanpur 2069.05.05 Durga Manandhar
174 Rachana Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2067.10.10 9741124919
175 Radheyshyam Shrestha America 2069.05.06 Durga Manandhar
176 Raghu Raj Onta Gorkha, Baguwa-6 2064 9851016231 AB+VE Office
177 Raj Shrestha ( Om Shanti) Gorkha, Saurapani 2067.11.18 14425200 Office Business
178 Rajeshwori Pandey Kathmandu 2070.01.15 9841566240 Durga Manandhar Services
179 Rajkumar Poudel Sindhupalchok 2067.11.20 9851021832 A+VE Suman Shrestha Business
180 Rajkumar Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2060.02.01 9851087626 B+VE Office Business
181 Raju Babu Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2067 9841207407 O+VE Office Business srajs977@yahoo.com
182 Raju Gurung Chitwan, Bharatpur-11 2070.01.26 Durga Manandhar Business
183 Raju Shrestha Gorkha, Baguwa-3 2069.02.26 9849604348 Pratap Raj Onta Services
184 Raktim Kiran Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2067.01.03 9841410966 B+VE Office Business rkt.krn@gmail.com
185 Ram Bahadur Shrestha Kathmandu, Dhapasi 2069.04.26 9851037622 B+VE Manab Shrestha Business ram.shrestha89@gmail.com
186 Ram Maya Shrestha ( Onta ) Gorkha, Sawara 2067.11.04 9841410966 Durga Manandhar Business
187 Ram Prasad Bhantana Gorkha, Ashrang 2069.05.22 9851035321 O+VE Durga Manandhar Business roseoverseas@yahoo.com
188 Ram Prasad Ghimire Sankuwasabha 2069.09.14 9741179687 O+VE Office rampghimire@gmail.com
189 Ram Prasad Panta Gorkha, Palungtar-7 2070.02.01 9851185854 Prem Bd Kumal Services
190 Ram prasad sapkota Gorkha, Jyamrung-4 2070.09.23 9851089497 O+VE Durga Manandhar Business himalayanguide@yahoo.com
191 Ramesh Kadel 2071.01.30
192 Ramhari Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2060 9851023006 Office Business
193 RamKrishna Prasain Kathmandu, Ranibari-3 2071.10.22 9851033705 B+VE Tej Prakash Baniya Business shikarshoe@gmail.com
194 Ranjana Bhandari Karki Kathmandu 2071.06.10 054-6042074 B+VE Sabitra Ghimire  
195 Ranjit Raj Onta Kathmandu, Samakhusi 2069.04.21 9851089116 A+VE Durga Manandhar Business
196 Ranju Onta Kathmandu, Tokha 2069.04.12 9802012023 Durga Manandhar Services ranju.0nta@yahoo.com
197 Ranu Basnet Chettri Kathmandu, New Road 2071.06.10 054-2834695 O+VE Sabitra Ghimire Caretaker basnet.ranu@yahoo.com
198 Rasmila Timalsina Kathmandu, Gothatar-3 2071.06.10 9.72543E+11 Sabitra Ghimire Caretaker ruchi_s64@yahoo.com
199 Rayan Shrestha Gorkha, Gorkhakali Np 2071.04.24 Saradha Shrestha
200 Reena  Onta ( Shrestha ) Gorkha, Baguwa-6 2067.05.12 16220551 A+VE Binod Raj Onta Business
201 Ridhi Maya Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2065.10.25 Office
202 Rishi  Ram Kattel Lamnjung, Chakatiratha 2070.09.25 9841373843 O+VE Durga Manandhar Services rrkattel@yahoo.com
203 Rita Manandhar Kathmandu, Dhalko 2071.04.17 4264847 Durga Manandhar  
204 Sabi Ragmi (Onta) Kathmandu, Dhapasi-8 2071.02.1 9841143743 O+VE Durga Manandhar House Wife
205 Sabina Baramu Gorkha, Chhoprak-1 2069.04.23 9841173036 Bhairab Baram
206 Sabita Gurung Lamjung, Khudi 2069.04.24 9849060903 B+VE Hima Dhakal Business
207 Sabitra Ghimire  Luitel Jhapa, Charpane-1 2069.04.23 Saru Onta Services
208 Sajan Kaji Shrestha Gorkha, Baguwa-3 2068.04.29 14880833 Saru Onta
209 Sambhu Kumar Shrestha Gorkha, Baguwa-3 2067.11.21 9841817857
210 Samita Manandher Kathmandu, Samakhusi 2071.01.09 984130076 Durga Manandhar
211 Samjhana  Shrestha Kathmandu, Gongabu-5 2067.11.21 9841319796 O+VE Durga Manandhar Services
212 Sangita Gurung Gorkha, Pandrung 2069.04.32 9841483198 AB+VE Hima Dhakal Business
213 Santa Kumar Shrestha (N) Gorkha, Baguwa-4 2063 9741078565 AB+VE Office Business
214 Santa Kumar Shrestha(M) Gorkha, Baguwa-4 2067.11.21 9841895493 A+VE Office Mecanical skumar.stha@ymail.com
215 Santa Maya Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2070.11.22 4355661 Durga Manandhar
216 Santaman Shrestha Gorkha 2067.11.28 9856025155 B+VE Office Business
217 Santosh Kumar Pal Morang, Biratnagar 2069.04.32 9842249906 Suman Shrestha Business
218 Sanu Maya Onta Makawanpur 2069.05.05 Durga Manandhar
219 Sarada Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2067.02.08 9841036614
220 Sarala Amgain(Simkhada) Dhading, Gumdi 2071.04.04 9841463282 B+VE Udaya Pd Bhatta simkhada_sarala@gmail.com
221 Sarita Lama Lalitpur, Mahalaxmisthan 2071.01.05 5541392 Saru Onta Services
222 Sarju Onta Kathmandu, Maipee 2069.08.05 4351976 Durga Manandhar
223 Saroj Gajurel Sindhupalchok 2069.03.27 9841706832 A+VE Hima Dhakal Business
224 Saroj Kumar Sapkota Kathmandu, Baneshwor 2069.04.32 9841325114 A+VE Suman Shrestha Business
225 Saru Onta Gorkha, Baguwa-4 2067.11.23 9841062942 Office
226 Shahina Onta Gorkha, Baguwa-3 2069.05.03 9841062942 Saru Onta
227 Shalik Ram Dhakal Syanja 2070.07.27 Saru Onta Business  
228 Shankar Bhakta Shrestha Gorkha Bazar 2067.11.20 9851022661 A+VE Suman Shrestha Business
229 Shankar Naryan Maharjan Kathmandu, Manmaiju 2069.04.29 9851085336 Business
230 Shanta Maya Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2070.11.27 4355661 Durga Manandhar
231 Shibu Xetri Syanja 2070.07.27 9841267830 Khadga Bd Shrestha Services shibu_chhetri@hotmail.com
232 Shiva Hari Babu Khatri Kathmandu-14 2070.12.26 9841630074 O+VE Durga Manandhar Business shivahari_kc@yahoo.com
233 Shiva Kumar Shrestha Kathmandu, Dhapasi 2060 9851002332 Office
234 Shiva Kumar Shrestha Gorkha, Gaikhur 2069.05.01 9741059171 B+VE Durga Manandhar Services shiva_gorkha@yahoo.com
235 Shiva Lal Shrestha Gorkha, Aaruchanute-4 2071.05.07 9841515916 Durga Onta Business
236 Shova Bhatta Gorkha, Baguwa 2067.11.28 9741157194 Baguwa Sakha
237 Sienna Shrestha Gorkha, Swara 2071.05.19 9841727534 Durga Manandhar
238 Sirin Bhatta Gorkha, Baguwa-9 2071.05.29 9.71506E+11 Durga Manandhar Services bhattabk@yahoo.com
239 Sitaram Baniya Kathmandu, Kuleshor-14 2070.11.10 9851061050 A+VE Ishor Cd Baniya Business
240 Solmo Ohana Hagmaout -99 2071.01.25 9841091095 A+VE Sabitra Ghimire
241 Subani Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2067.10.28 9849115593 Office
242 Subin Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2071.03.27 9843100268 Suman Shrestha
243 Sudha Bhattarai Gorkha, Baguwa-6 2071.04.21 Office
244 Sudha Shrestha Kathmandu, Maipee 2071.09.21 9849993150 AB+VE Durga Manandhar Business  
245 Sudin Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2071.03.27 9843100268 Suman Shrestha
246 Sujan Kumar Shrestha Gorkha, Baguwa-6 2069.08.10 97155920407 B+VE Durga Manandhar Services sujan_star27@yahoo.com
247 Sukumar Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2068.04.28 Office
248 Suman Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2067.11.20 9851019495 A+VE Office Business
249 Sumitra Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2067.11.23 9841856025 Rabindra Business
250 Sundar Shrestha Gorkha 2069.03.27 Pratap Raj Onta
251 Sunil Kumar Shrestha Kathmandu, Lolang 2069.04.17 98417727534 Durga Manandhar Business
252 Suraj Maskey Tanahun, Aabukhaireni 2070.02.01 9808989222 Raju Babu Shrestha Business
253 Surendra Bhandari Gorkha, Thalajung-1 2071.03.30 9851054918 A+VE Durga Manandhar Survice surendrabhandari03@gmail.com
254 Suresh kumar Shrestha Gorkha, Swara 2071.05.19 9841724862 Durga Manandhar
255 Tanka Bahadur  Shrestha Gorkha, Baguwa-5 2063.09.08 9841320641 Office Business
256 Tapta Raj Onta Gorkha, Baguwa-3 2065.10.25 9813480382 Office Social Worker
257 Tej Bahadur Shrestha Gorkha, Baguwa-4 2067.12.27 9841351952 Office
258 Tej Prakash Baniya Kathmandu, Gongabu 5 2070.11.06 9851002098 O+VE Ishor Cd Baniya Social Worker tejbaniya@gmail.com
259 Tek  Bahadur Shrestha Gorkha 2069.03.27 Pratap Raj Onta
260 Tilak Prasad Luitel Jhapa 2071.11.10 9841410395 O+VE Sabitra Ghimire Social Worker luiteltilak@gmail.com
261 Tirtha Adhikari Lamjung,Kune-5 2071.12.22 9851014743 O+VE  Durga manandhar Driving gangajamunapress@gmail.com
262 Udya Prasad Bhatta Gorkha, Taple-9 2069.12.24 9841267553 O+VE Durga Manandhar udayahm@gmail.com
263 Uma Chhetri Jhapa, Arjondhara 2071.01.30 Sabrita Ghimire Caretaker
264 Upendra Man Manandhar Kathmandu, Samakhusi 2071.01.14 9841410030 AB+VE Durga Manandhar Business
265 Utsav K.C. Kathmandu, Manmaiju 2069.04.30 9801090968 O+VE Suman Shrestha Business kcutsav@yahoo.com
266 Uttam Kumar Baniya Kathmandu, Ichungunarayan-6 2071.02.16 9841581059 O+VE Eye Camp Co-Operative bc_uttam@hotmail.com
267 Yam Naryan Shrestha Gorkha, Sawara 2069.04.32 9849482018 Suman Shrestha Business
268 Yedu Lamichhane Gorkha, Baguwa-6 2069.03.27 9851064997 MCC Office Business info@yalaadventure.com
269 Kedar Sapkota Sindhupalchowk, Talamarang 2070.02.25 9851099788 Business Business