Donation from Mr. Ammar Pantha

tanahu chhabdi baraha ka basinda hal portugalma karyarat shree ammar pantha jiu heads nepalko aajiwan sadase hunuvayeko ma heads nepal pariwar hardik badhai tatha suvakamana bekta gardachha . yes ghadima 2 barsa dekhi heads nepalko nam ma collection garnu vayeko 21152 rupiya pani pathaunu vayeko chha .ohalai hardik dhanyabad tatha susostha ra samrddiko kamana gardachhau. agami dinharuma yogdan badairahane shakti paida hos….. wishing you all the life member ammar jiu…..jaya heads ,jaya janasamudaya